top of page

PDF Download

ปกใหม่ Protite_PU7.jpg

โปรไทท์ โปรเมอริค PU7 โพลียูรีเทนยาแนว ผ่านการทดสอบ Non-Stain Test

ปกใหม่ Protite_Acoustic .jpg

โปรไทท์ อคูสติคัล ซีลแลนท์ ยาแนวกันเสียง

ปกใหม่ Protite_A-161.jpg

โปรไทท์ A-161 อคริลิคยาแนวกันรั่วซึม

ปกใหม่ Protite_A-162.jpg

โปรไทท์ A-162 อคริลิคยาแนวกันรั่วซึม

ปกใหม่ Protite_A-165.jpg

โปรไทท์ A-165 อคริลิคยาแนวกันรั่วซึม

ปกใหม่ Protite_A-168.jpg

โปรไทท์ A-168 อคริลิคยาแนวกันรั่วซึม

ปกใหม่ Protite_R-131.jpg

โปรไทท์ R-131 กาวตะปู สูตรไม่กัดกระจกเงา ใช้แทนการตอกตะปู

ปกใหม่ Protite_M-121.jpg

โปรไทท์ M-121 โพลีบิวเทนยาแนว สำหรับรอยต่อผนังห้องเย็น

ปกใหม่ Protite_Duct.jpg

โปรไทท์ DUCT Sealant ยาแนวท่อระบายอากาศ

ปกใหม่ Protite_R-132.jpg

โปรไทท์ R-132 กาวตะปู สูตรโซลเว้นท์ ใช้แทนการตอกตะปู

ปกใหม่ Protite_H1 ฟอยล์.jpg

โปรไทท์ H1 ยาแนวไฮบริด 500ml (โมดิฟาย ซิลิโคน)

ปกใหม่ Protite_H1.jpg

โปรไทท์ H1 ยาแนวไฮบริด (โมดิฟาย ซิลิโคน)

ปกใหม่ Protite_PU8.jpg

โปรไทท์ โปรเมอริค PU8 โพลียูรีเทนยาแนว 

ปกใหม่ Protite_กาวกระจกรถยนต์.jpg

โปรไทท์ โปรเมอริค PU-HM กาวอุดตะเข็บชนิดโพลียูรีเทน

ปกใหม่ Protite_กาวกระจกรถยนต์_กาวกระจกรถยนต์.jpg

โปรไทท์ กาวโพลียูรีเทนติดกระจกรถยนต์ PU-1A / PU-3A

bottom of page