Glass Buildings

ผลิตภัณฑ์ของแคชแมชชีนที่ช่วยให้ได้คะแนนในการจัดทำโครงการอาคารเขียว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ : ซิลิโคนยาแนว

TAIKEN GM
ซิลิโคนยาแนวชนิดไม่ระเหยไอกรด ผ่านการทดสอบ Non-Stain Test

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

TAIKEN FC
ซิลิโคนยาแนวสำหรับงานที่อาจสัมผัสอาหาร

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

TAIKEN SR
ซิลิโคนยาแนวชนิดไม่ระเหยไอกรด ผสมสารยับยั้งเซื้อรา

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

TAIKEN GP
ซิลิโคนยาแนวชนิดแห้งเร็วสำหรับการใช้งานทั่วไป

LEED
LEED V3

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

กลุ่มผลิตภัณฑ์ : โพลียูรีเทนยาแนว

PROTITE PU7
โพลียูรีเทนยาแนวประสิทธิภาพสูง สำหรับงานคอนกรีต

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

3M 525
โพลียูรีเทนยาแนวกันรั่วซึม ประสิทธิภาพสูง สำหรับงานคอนกรีต

LEED
LEED V3

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

ยาแนวกันเสียง

PROTITE Acoustical
ป้องกันการผ่านของเสียงประเภท Airborne 

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

อคริลิคยาแนว

PROTITE A-161
คริลิคยาแนวทีผลิตจากอคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ 

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

ยาแนวท่อระบายอากาศ

PROTITE Duct Sealant
ยาแนวสูตรน้ำ ป้องกันการรั่วซึมของอากาศ สามารถใช้กับท่อระบายอากาศทุกชนิด

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

โพลีบิวเทนยาแนวสำหรับรอยต่อผนังห้องเย็น

PROTITE M-121
โพลีบิวเทนยาแนวชนิดไม่แห้งตัว ป้องกันการรั่วซึมของความชื้นและอุณหภูมิของผนังห้องเย็น

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

กลุ่มผลิตภัณฑ์ : วัสดุยึดติดกันไฟลาม

3M Fire Barrier FD 150+
ยาแนวกันไฟลาม สำหรับการกันไฟลามรอยต่องานก่อสร้าง

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

3M FireDam Spray 200
โค้ทติ้งกันไฟลามสำหรับรอยต่อระบบเคอร์เทนวอลล์ และรอยต่องานก่อสร้าง

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

3M Tape FWBT เทปกันไฟลาม
เทปกันไฟลามสำหรับรอยต่อระบบเคอร์เทนวอลล์ และรอยต่องานก่อสร้าง

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

กลุ่มผลิตภัณฑ์ : กาว

3M Scotch-Weld 94CA
กาวสูตรโซลเวนท์เอนกประสงค์

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

3M Fastbond 30NF
กาวสูตรน้ำเอนกประสงค์

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

3M Fastbond 49
Insulation Adhesive กาวสูตรน้ำสำหรับการติดฉนวนหุ้มท่อ

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

กาวสเปรย์กระป๋อง

3M Super 77 Multi-Purpose
กาวสเปรย์กระป๋อง สำหรับการยึดติดทั่วไป กลิ่นน้อย

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

เทปกาวสองหน้าแรงยึดเกาะสูง

3M VHB Structural Glazing Tapes เทปกาวสองหน้า แรงยึดเกาะสูงสำหรับการติดตั้งกระจกในระบบเคอร์เทนวอลล์ และการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต

LEED
LEED V4.1 และ V4

WELL
WELL V2

TREES
TREES V1.1

1/1

อาคารเขียว (Green Building)

อาคารเขียว สถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยตระหนักถึงความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การเลือกใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการก่อสร้าง ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ใช้อาคารและชุมชนโดยรอบจะได้รับหลังเปิดใช้อาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าอาคารที่สร้างขึ้นนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

"

"

โดยบริษัทได้ใช้อาคารสำนักงานเงินมาหลังใหม่ที่สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2561 เป็นโมเดลต้นแบบในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจัดจำหน่าย ทั้งในส่วนของกาวยาแนวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุตกแต่งอย่างพื้นไม้ไผ่สำเร็จรูปเพื่อเข้ารับการรับรองการเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐานสากล ผลปรากฏว่าอาคารเงินมาได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy andEnvironmental Design) ระดับ Gold จาก U.S. Green Building Council (USGBC) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองมาตรฐาน TREES certification ระดับ Gold จากสถาบันอาคารเขียวไทย อีกทั้ง ได้โล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ผลิตภัณฑ์ซิลิโคนยาแนวที่มีส่วนช่วยให้โครงการได้รับคะแนนในการประเมินมาตรฐาน

อาคารเขียว (Green Building)

Contact us

บริษัท แคช แมชซีน จำกัด
48 ซอยรามอินทรา 12 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

 

ติดต่อสำนักงาน : โทร. 0 2943 6661
แฟกซ์ : 0 2519 5514
อีเมล : digitalmarketing@ngernma.com
วันและเวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ :

© 2020 by Cash Machine Co.,Ltd. All Right Reserved.