PDF Download

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3M

3M FD 150+ ไฟร์แบริเออร์ ซีลแลนท์ ยาแนวกันไฟลาม

3M 525 โพลียูรีเทนยาแนว

3M VHB Structural Glazing Tape

3M กาวสเปรย์ สำหรับงานไม้ งานโฟมและผ้า และงานเอนกประสงค์

3M Scotch-Weld" Hi-Strength 94CA กาวสเปรย์

Contact us

บริษัท แคช แมชซีน จำกัด
48 ซอยรามอินทรา 12 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

 

ติดต่อสำนักงาน : โทร. 0 2943 6661
แฟกซ์ : 0 2519 5514
อีเมล : digitalmarketing@ngernma.com
วันและเวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ :

© 2020 by Cash Machine Co.,Ltd. All Right Reserved.